Obozy żeglarskie
Archiwum tagów | żaglowce

Podstawowe rodzaje jachtów

Jacht – yacht, to jednostka pływająca, cechująca się pewną doskonałością konstrukcji, kształtu i wykonania, służąca celom nie zarobkowym. Jachty służą żegludze rekreacyjnej, sportowej, krążowniczej, szkoleniowej, turystycznej, ewentualnie – ale coraz rzadziej – reprezentacyjnej.

Ze względu na fakt, iż liczebnie większość stanowią jachty żaglowe – przyjęło się jachtami nazywać łodzie żaglowe, przeważnie wyposażone w kabinę, na ogół przystosowane do żeglugi w dzień i w nocy.

Jachty klasyfikować można z punktu widzenia akwenów, na których są eksploatowane:

  • morskie,
  • przybrzeżne,
  • śródlądowe,

oraz z punktu widzenia konstrukcji i kształtu.

Zasadniczym kryterium podziału jest sposób omasztowania i ożaglowania oraz podział na jachty regatowe i turystyczne.

Konstrukcja jachtu regatowego ze względu na konieczność możliwie szybkiej żeglugi, realizowana jest zwykle kosztem wygody załogi.

Jacht regatowy odznacza się na ogół dość smukłym kadłubem, możliwie dużą powierzchnią ożaglowania i wysokością masztów, przy jak najmniejszym ciężarze kadłuba i zminimalizowanych oporach hydrodynamicznych.

Łącznie z optymalizacją poszczególnych rozwiązań, projektuje się teraz na ogół jachty w sposób uniwersalny: jachty turystyczne o zacięciu regatowym oraz jachty regatowe o wygodach turystycznych.

Jachty regatowe, dzielą się na klasy.

Klasa to zespół osób, przedmiotów lub cech wyodrębnionych na podstawie określonych norm; klasa jachtu oznacza pewną mniej lub więcej oznaczoną kategorię jachtów:

w klasie monotypowej (mówi się o niej przeważnie „ monotyp”) wszystkie jachty są identyczne we wszystkich szczegółach konstrukcji;

w klasie organicznej jachty są bardzo zbliżone w swej budowie, ale nie są identyczne

w klasie wolnej jachty mają tylko niektóre cechy wspólne. Wymienione wyżej różnice stanowią wyłącznie o stopniu ograniczenia konstruktorów; budowniczych i użytkowników przez specjalne przepisy budowlane i formuły klasowe.

0 komentarzy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress