Obozy żeglarskie
Archiwum tagów | rozporządzenie

Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Rozporządzenie w sprawie uprawiania turystyki wodnej

Poniżej publikujemy aktualne rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki, które ukazało się z dnia 9 kwietnia 2013 r. i dotyczy uprawiania turystyki wodnej.

Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

  1. wymagania niezbędne do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, oraz odpowiadający im zakres uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych;
  2. sposób i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, zwanego dalej „egzaminem”;
  3. wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu;
  4. wzory dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień;
  5. wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za czynności związane z wydaniem dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej.

Czytaj dalej →

Comments are closed

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress